سفارش تبلیغ
صبا

کعبه دل

لیت شعری یکشنبه 85/9/26 ساعت 2:4 عصر

 

    کاش...

    کاش قدرتو را میدانستم

    کاش میدانستم که توکیستی وخداچراتوراآفریده است.

    کاش میدانستم توچقدر خوبی

    کاش میدانستم توچه می کنی

     کاش میدانستم نگاه توچقدر زیباست وحلقه های غم دراشک

     چشمان قشنگ  تو چگونه می لغزد .

     کاش میدانستم من برای تو زنده ام و خدا مرا برای تو آفرید.

    کاش میدانستم در مستی عشق تو بی خبری از همه چیز چه لذتی دارد .

    تا آرزوی دیدن تو در دل من هم می افتاد و می توانستم بگویم:لیت شعری

   این استقرت بک النوی

                                                                 کاش میدانستم که کجایی؟


نوشته شده توسط: منتظر


ِْلیست کل یادداشت های این وبلاگ

یکی
[عناوین آرشیوشده]